موز خشک

موز خشک

موز منبع عالی پتاسیم است ، فیبر ، پتاسیم و قندهای طبیعی موجود در موز ، برش های موز را به عنوان یک میان وعده عالی برای تقویت انرژی تبدیل می کنند.

سفارش محصول