سیب خشک شده

سیب خشک شده

سیب خشک یا حلقه های سیب یک میان وعده سبک عالی ایجاد می کنند. سیب های خشک شده ما از بالاترین کیفیت برخوردار بوده و با شیرینی طبیعی بسته بندی می شوند. سیب منبع خوبی از فیبر در رژیم غذایی می باشد.

سفارش محصول