کشمش

کشمش سرشار از پتاسیم است که به حفظ فشار خون طبیعی کمک می کند. همچنین در مطالعات علمی ارتباطی بین خوردن کشمش و کاهش فشار خون مشاهده شده است.

سفارش محصول