امورگمرکی و بیمه

امورگمرکی و بیمه

امورگمرکی و بیمه

انجام امور گمرکی و بیمه جهت ارسال محصولات به سراسر دنیا.

گروه aim food  در راستای تامین نیازهای غذایی مردم جهان به ویژه همسایگان کشور ایران، اقدام به تولید، بسته بندی و صادرات انواع مواد غذایی، میوه جات خشک و تازه همینطور سبزیجات خشک و تازه با کیفیت عالی به سراسر جهان کرده است.